UK Bookmakers
RSS
01.06.2015 Ermonela Jaho vizitë në Qendrën ditore Arrameras
01.06.2015 Ermonela Jaho vizitë në Qendrën ditore Arrameras (4)
02.02.2015 Prezantimi i projektit  Misionarëve Lezhë
02.02.2015 Prezantimi i projektit Misionarëve Lezhë (4)
03.02.2015 Prezantimi i Raport Monitorimit
03.02.2015 Prezantimi i Raport Monitorimit (1)
03.12.2014 Dita ndërkombëtare e PAK
03.12.2014 Dita ndërkombëtare e PAK (2)
07.07.2015 Workshop -Shërbimet për PAK - Laç
07.07.2015 Workshop -Shërbimet për PAK - Laç (6)
09.01.2015 Takimi vlerësimi & Takimi i I me përfaqësues të FSHDPAK mbi hartimin e pyetësorit
09.01.2015 Takimi vlerësimi & Takimi i I me përfaqësues të FSHDPAK mbi hartimin e pyetësorit (4)
09.04.2015 Asnje vendim për PAK pa PAK - Laç
09.04.2015 Asnje vendim për PAK pa PAK - Laç (6)
09.09.2014 Prezantimi i projektit në Caritas
09.09.2014 Prezantimi i projektit në Caritas (2)
11.02.2015 Dita Ndërkombëtare e të sëmurëve Vau i Dejës
11.02.2015 Dita Ndërkombëtare e të sëmurëve Vau i Dejës (4)
11.05.2015 Takimi mbi zhvillimin e pyetësorëve -Laç
11.05.2015 Takimi mbi zhvillimin e pyetësorëve -Laç (5)
12.02.2015 Takim informues  me senatoret e gjimnazit Ate Shtjefen Gjecovi-Laç
12.02.2015 Takim informues me senatoret e gjimnazit Ate Shtjefen Gjecovi-Laç (4)
13.02.2015 Takim informues me maturantet e gjimnazit Pjeter Zarishi-Blinisht
13.02.2015 Takim informues me maturantet e gjimnazit Pjeter Zarishi-Blinisht (4)
13.02.2015 Vizitë edhe prezantim i projektit - Qendra e fizioterapise Zemrat e Shenjta-Piraj
13.02.2015 Vizitë edhe prezantim i projektit - Qendra e fizioterapise Zemrat e Shenjta-Piraj (4)
13.03. 2015 Aktiviteti i kohës së lirë - Lezhë
13.03. 2015 Aktiviteti i kohës së lirë - Lezhë (5)
14.05.2015 Aktivitet i Qendrës Jetë në zhvillim - Arrameras-Nord Park
14.05.2015 Aktivitet i Qendrës Jetë në zhvillim - Arrameras-Nord Park (5)
16.02.2015 Koha e lirë, organizimi i karnavaleve me PAK-Vau i Dejës
16.02.2015 Koha e lirë, organizimi i karnavaleve me PAK-Vau i Dejës (2)
16.02.2015 Pjesëmarrja e PAK në jetën politike të komunitetit, garanci për dëgjimin e zërit të tyre nga ana vendimarrësve
16.02.2015 Pjesëmarrja e PAK në jetën politike të komunitetit, garanci për dëgjimin e zërit të tyre nga ana vendimarrësve (4)
16.03.2015 Përfaqësimi i PAK në jetën politike-Lezhë
16.03.2015 Përfaqësimi i PAK në jetën politike-Lezhë (5)
17.03.2015 Aktiviteti i Qendrës Arrameras në Kishën e Laçit
17.03.2015 Aktiviteti i Qendrës Arrameras në Kishën e Laçit (7)
17.03.2015 Plani i Advokimit Vau i Dejës
17.03.2015 Plani i Advokimit Vau i Dejës (4)
18.02.2015 Roli i institucionit të Avokatit të popullit në mbrojtjen e të drejtave  të PAK
18.02.2015 Roli i institucionit të Avokatit të popullit në mbrojtjen e të drejtave të PAK (3)
19.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme - Laç
19.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme - Laç (4)
19.02.2015 Panair në gjimnazin jopublik rogacionist-Lezhë me punime të fëmijëve të Qendrë së Kujdesit Ditor- Shën Koll
19.02.2015 Panair në gjimnazin jopublik rogacionist-Lezhë me punime të fëmijëve të Qendrë së Kujdesit Ditor- Shën Koll (4)
19.02.2015 Rëndësia e pjesëmarrjes së PAK në jetën politike të komunitetit- Lezhë
19.02.2015 Rëndësia e pjesëmarrjes së PAK në jetën politike të komunitetit- Lezhë (3)
20.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimive të mundshme- Lezhë
20.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimive të mundshme- Lezhë (4)
20.02.2015 Takim informues mbi projektin me nxënësit e gjimnazit Rogacionistët-Lezhë
20.02.2015 Takim informues mbi projektin me nxënësit e gjimnazit Rogacionistët-Lezhë (3)
20.03.2015 Panairi i Qendrës ditore Arrameras në Ekspo Kamëz
20.03.2015 Panairi i Qendrës ditore Arrameras në Ekspo Kamëz (4)
21.03.2015 Koha e lirë pë PAK - Laç
21.03.2015 Koha e lirë pë PAK - Laç (5)
22.01.2015 Konventa dhe Legjislacioni shqiptar për aftësinë e kufizuar-Vau i Dejës
22.01.2015 Konventa dhe Legjislacioni shqiptar për aftësinë e kufizuar-Vau i Dejës (4)
24.02.2015 Aktivitet i kohës së lirë me PAK-Laç
24.02.2015 Aktivitet i kohës së lirë me PAK-Laç (2)
24.09.2014 Vizitë e përfaqësuesve të Caritas Austria
24.09.2014 Vizitë e përfaqësuesve të Caritas Austria (1)
24.12.2014 Ndryshimet ligjore kryesore në fushën e Legjislacionit të aftësisë së kufizuar- Hotel Mondial
24.12.2014 Ndryshimet ligjore kryesore në fushën e Legjislacionit të aftësisë së kufizuar- Hotel Mondial (2)
24.12.2014 Web-i i ri Pa Barriera, një risi në Shqipëri-Hotel Mondial
24.12.2014 Web-i i ri Pa Barriera, një risi në Shqipëri-Hotel Mondial (2)
28.01.2015 Trajnim - Hartimi i skedave të vlerësimit për PAK marrës të shërbimeve të ofruara nga Caritas Shqiptar
28.01.2015 Trajnim - Hartimi i skedave të vlerësimit për PAK marrës të shërbimeve të ofruara nga Caritas Shqiptar (2)
30.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme - Vau i Dejës
30.01.2015 Mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme - Vau i Dejës (2)
WORKSHOP - 7 Korrik 2015/ Famullia “Shën Mëhilli” Laç
WORKSHOP - 7 Korrik 2015/ Famullia “Shën Mëhilli” Laç (3)
WORKSHOP - 13 Korrik 2015
WORKSHOP - 13 Korrik 2015 (3)
WORKSHOP - 15 Korrik 2015/ Lezhë Identifikimi i Shërbimeve në dispozicion për PAK. Evidentimi i Mangësive
WORKSHOP - 15 Korrik 2015/ Lezhë Identifikimi i Shërbimeve në dispozicion për PAK. Evidentimi i Mangësive (4)
26 Gusht 2015, në Laç u organizua një ndeshje futbolli me natyrë sensibilizuese me përfshirjen e të rinjve me aftësi të kufizuara
26 Gusht 2015, në Laç u organizua një ndeshje futbolli me natyrë sensibilizuese me përfshirjen e të rinjve me aftësi të kufizuara (8)
 31 gusht para Pallatit të Kulturës Laç u organizua një takim sensibilizues me komunitetin
31 gusht para Pallatit të Kulturës Laç u organizua një takim sensibilizues me komunitetin (4)
Lojra përfshirëse nga animatorët për PAK dhe persona të tjerë
Lojra përfshirëse nga animatorët për PAK dhe persona të tjerë (5)
01.10.2015 Vau i Dejës - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT
01.10.2015 Vau i Dejës - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT (4)
05.10.2015 Lezhë - Takim te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social
05.10.2015 Lezhë - Takim te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social (4)
07.07.2015 Laç - Workshop Famullia Shën Mëhilli
07.07.2015 Laç - Workshop Famullia Shën Mëhilli (3)
12.10.2015 Laç - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT
12.10.2015 Laç - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT (4)
13.07.2015 Katedralja Nënë Tereza Vau i Dejës
13.07.2015 Katedralja Nënë Tereza Vau i Dejës (4)
15.07.2015 Workshop Lezhë
15.07.2015 Workshop Lezhë (4)
18.09.2015 Vau i Dejes - Konsulentët dhe roli i tyre në projekt
18.09.2015 Vau i Dejes - Konsulentët dhe roli i tyre në projekt (4)
22.09.2015 Lezhë - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT
22.09.2015 Lezhë - Prezantimi i RAPORT STUDIMIT (5)
26.08.2015 Laç Ndeshje futbolli
26.08.2015 Laç Ndeshje futbolli (7)
31.08.2015 Laç - Takim me komunitetin para Pallatit të Kulturës
31.08.2015 Laç - Takim me komunitetin para Pallatit të Kulturës (4)
31.08.2015 Lezhë -Takim në qendrën e kujdesit ditor për të moshuar
31.08.2015 Lezhë -Takim në qendrën e kujdesit ditor për të moshuar (4)
Powered by Phoca Gallery
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here