UK Bookmakers

Vlerësimi i gjendjes në fushën e përshtatshmërisë së mjedisit dhe transportit, informim dhe pjesëmarrje

Gjatë muajit Shkurt 2016 në të tre zonat e zbatimit të projektit “Të jesh aktiv-Pa barriera” u mbajt workshopi “Vlerësimi i gjendjes në fushën e përshtatshmërisë së mjedisit dhe transportit, informim dhe pjesëmarrje”.

Në Laç ky workshop u mbajt pranë ambjenteve të Drejtorisë Arsimore Kurbin. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Bashkia Kurbin, World Vision Laç, Shkolla Nr.3 Laç, përfaqësues nga shoqata të ndryshme të aftësisë së kufizuar si dhe punonjësit e Caritas Shqiptar. Përfaqësuesit nga bashkia shprehën gatishmërinë për bashkëpunim për eliminimin e këtyre barrierave dhe ata u shprehën se bashkia Kurbin ka ftuar të gjitha grupet e interesit të marrin pjesë në hartimin e Planit Urbanistik dhe të japin mendimet e tyre.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here