UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

MBI MJETET JURIDIKE NË DISPOZICION TË PAK KUNDËR ABUZIMEVE TË MUNDSHME

Takimi në Lezhë

Konventa mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme, si dhe Legjislacioni Shqiptar, ishin temat e trajtuara në takimin e zhvilluar në Lezhë në kuadër të projektit “Të jesh aktiv-pa barriera”, finacuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak. Takimi u organizua nga stafi i projektit nën drejtimin e Nëpunësit të Advokimit Z. Stefan Paloka, pranë mjediseve të Katedrales Lezhë, ku stafi rajonal i projektit ka zyrat aktualisht. Në këtë takim morën pjesë persona me aftësi të kufizuar, prindër të këtyre personave, Drejtoresha e Qendrës ditore të Zhvillimit “Trëndafilat” Lezhë, Znj. Alma Jaku, Drejtoresha rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Lezhë, Znj. Ardiana Jaku, punonjës socialë, kryetarë të shoqatave të ndryshme të aftësisë së kufizuar në Lezhë si dhe stafi i projektit të Caritas-it Shqiptar. U zhvillua një diskutim gjithëpërfshirës mbi të drejtat që gëzojnë personat me aftësi të kufizuar duke u bazuar në Legjislacionin Shqiptar.

MBI MJETET JURIDIKE NË DISPOZICION TË PAK KUNDËR ABUZIMEVE TË MUNDSHME

Në kuadër të projektit “Të jesh aktiv-pa barriera”, i financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak, dhe i zbatuar nga Caritas Shqiptar, sot në Laç u zhvillua një takim “Mbi mjetet juridike në dispozicion të PAK kundër abuzimeve të mundshme”. Takimi u organizua nga stafi i projektit nën drejtimin e Nëpunësit të Advokimit Z. Stefan Paloka. Në këtë takim morën pjesë rreth 23 persona, ndër të cilët ishin persona me aftësi të kufizuar, prindër të personave me aftësi të kufizuar, Kryetari i Shoqatës së të Verbërve në Laç Z. Nazmi Nelaj, Kryetari i Shoqatës së Para dhe Tetraplegjikëve në Laç Z. Dod Ndoca, Kryetarja e Shoqatës “Në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar mendore” në Laç Znj. Lule Spahiu, si dhe pjesëtarë të stafit të projektit.

Të jesh aktiv - pa barriera

 

Në mjediset e Caritas-it Shqiptar, më 9 Janar 2015, anëtarët e stafit të projektit “Të jesh aktiv - pa barriera”, projekt i zbatuar nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017, u takuan për një vlerësim të vijueshmërisë së projektit.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here