UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

NJË MODEL I SUKSESHËM QË PO ZGJEROHET

Caritas-i Shqiptar në tre vitet e fundit nisi një sfidë të madhe përsa i përket qendrave ditore që ofrojnë shërbime mutidisiplinare për personat me aftësi të kufizuar. Përvoja e Arramerasit tre vite më parë rezultoi e sukseshme dhe ky model është zgjeruar tashmë edhe në Shënkoll të Lezhës. Qendra e parë e këtij lloji në Shqipëri pati një ecuri shumë pozitive me aktivitete të shumta dhe me organizimin e shumë panaireve dhe aktiviteteve të ndryshme. Por, për të arritur deri aty kaluan shumë çaste të vështira.

BASHKIA DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË LAÇ

Në mjediset e Bashkisë Laç u zhvillua një takim me përfaqësues të Zyrës Urbanistike. Në këtë takim ishin të pranishëm përveç stafit të projektit të Qendrës Këshillimore Laç, stafit të Zyrës Qendrore të Caritas-it Shqiptar edhe përfaqësues të shoqatave të ndryshme mbi aftësinë e kufizuar që operojnë në Laç. Nga Zyra e Urbanistikës Laç ishin të pranishëm Drejtori i Zyrës së Urbanistikës, juristi i bashkisë, arkitektja dhe inxhinieri i ndërtimit. Në fjalën e tij Z.Stefan Paloka, Përgjegjës i Advokimit pranë Caritas-it Shqiptar, dhe njëkohësisht në rolin e jusristit për Zyrën e Laçit, theksoi barrierat që personat me aftësi të kufizuar hasin çdo ditë në qytetin e Laçit, për shkak të mungesës së urbanistikës së përshtatshme dhe sinjalistikës së duhur.

QENDRA E FIZIOTERAPISË “ZEMRAT E SHENJTA” PIRAJ

Qendra e Fizioterapisë “Zemrat e Shenjta” ndodhet në fshatin Piraj, një fshat rreth 1.5 km larg rrugës kryesore që të çon nga Lezha në Shkodër.  Ajo është ndërtuar me financimin e Konferencës Ipeshkvore Italiane për rehabilitimin e persoanve me aftësi të kufizuar dhe drejtohet prej shumë vitesh me shumë dashuri nga Motrat e Vogla të Zemrave të Shenjta. Ajo funksionon nga e Hëna në të Shtunë paradite nga ora 8.00-13.00 dhe pasdite nga ora 15.00-18.00. Motër Anamaria, fizioterapiste e shquar, e cila ushtron profesionin e saj prej vitesh na shpjegon se qendra e re funksionon prej 10 vitesh, ndërsa disa vite më përpara ato kryenin këtë shërbim në një ndërtesë të vogë pranë shtëpisë së tyre, e cila ndodhet ngjitur me qendrën.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here