UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

Një komunitet - Pa Barriera

Në kuadër të projektit “Të Jesh Aktiv– Pa Barriera” u organizuan në Laç dhe Lezhë një cikël aktivitetesh me natyrë sensibilizuese në komunitet. Aktiviteti i parë u zhvillua në Laç ku me datë 26 gusht në ambjentet e Lulishtes së Madhe u organziua një ndeshje futbolli me përfshirjen e PAK. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të shoqatave, përfaqësues nga pushteti vendor, familjarë dhe PAK.

Një aktivitet me rëndësi të veçantë ishte ai i organizuar në Shtëpinë e të moshuarve në Lezhëme datë 27 gusht me pjesëmarrjen e shoqatave për PAK, pushtetit vendor, vullnetarëve të shumtë si dhe staf i projektit. Aktiviteti pati natyrë informuese dhe sensibilueze të moshës së tretë në lidhje me PAK. Të moshuarit e pritën mirë prezantimin e projektit dhe atmosfera e krijuar nga prania e animatorëve ishte shumë e ngrohtë dhe përfshirëse.

Workshop - Identifikimi i shërbimeve në dispozicion për PAK. Evidentimi i mangësive

TË JESH AKTIV - PA BARRIERA
Workshop

 Identifikimi i shërbimeve në dispozicion për PAK.
evidentimi i mangësive

  

Laç,               07.07.2015 - Kisha e Shën Mëhillit,
Vau i Dejës,      13.07.2015 – Katedralja “Nënë Tereza”
Lezhë,               15.07.2015 – Hotel Liss

Axhenda

Objektiva specifike:

 ·   Të njihemi me strukturimin e shërbimeve ekzistuese në komunitet për Personat me aftësi të kufizuar.

·   Të identifikojmë vështirësitë e ndeshura në ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitet.

·   Të prioritizohen çështjet për advokim, të cilat do të përmirësonin cilësinë e shërbimeve në interes të Personave me aftësi të kufizuar.

Vizita studimore në Austri

Nga data 21-23 Prill 2015 një grup nga Caritas-i Shqiptar morën pjesë në një vizitë studimore të zhvilluar në Austri në kuadër të programit mbi aftësinë e kufizuar në bashkëpunim me Caritas St.Polten. Gjatë kësaj vizite stafi i Caritas-it Shqiptar pati rastin të realizonte një sërë vizitash dhe të njihej me realitete sociale të ndryshme në Austri. Ndalesa e parë e stafit ishte në një furrë buke e organizuar si ndërmarrje sociale për personat me aftësi të kufizuar. Drejtuesi i këtij biznesi social diskutoi gjatë mbi mënyrën e organizimit të punës, mënyrën se si personat me aftësi të kufizuar arrinin deri tek biznesi dhe aftësimi i tyre për punë. Stafi i Caritas-it u njoh nga afër me të gjitha proceset dhe teknikat e punës që kryheshin në këtë biznes social. U diskutua gjatë gjithashtu edhe pjesa e marketingut si një ndër hallkat kyçe të mbarëvajtjes së aktivitetit. 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here