UK Bookmakers
Error:
  • Gabim në ngarkimin e modulit 0.000000e+0ve

“Jetë e Çmueshme-Çmueshëm Jetoj

Publikimi i buletinit “Dimension”, buletin periodik informativ mbi aftësinë e kufizuar.

Janë botuar numrat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 me rubrika që trajtojnë çështjet e aftësisë së kufizuar në vend.

Sektori Shëndetësor në kuadër të implementimit të projektit “Jetë e Çmueshme-Çmueshëm Jetoj”, ka mundësuar përgatititjen dhe publikimin e buletinit informativ “Dimension“. Publikimi i këtij buletini mundëson promovimin e vlerave dhe kapaciteteve të personave me aftësi të kufizuara si dhe njëkohësisht mundëson nxjerrjen në pah të gjithë problematikave që mbartin PAK dhe familjarët e tyre. Përmes buletinit informativ personat me aftësi të kufizuara fitojnë njohuri mbi kuadrin ligjor si dhe identifikimin e shërbimeve sociale dhe mbështetëse të ngritura në komunitet.

 

Revista Periodike “Dimension 1”

 

Revista Periodike “Dimension 2″

 

Revista Periodike “Dimension 3″

 

Revista Periodike “Dimension 4″

 

Revista Periodike “Dimension 5”

 

Revista Periodike “Dimension 6″

 

 

Raport Studimi “Përkujdesi Shoqëror për Personat me Aftësi të Kufizuara Mendore”

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here