UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

Jetë e çmueshme – çmueshëm jetoj

Caritas-i Shqiptar në kuadër të implementimit të projektit “Jetë e çmueshme – çmueshëm jetoj”, organizoi në datë 09/10/09, pranë Hotel Tirana International Tryezën e Rrumbullakët me temë: “Personat me aftësi të kufizuara për barazi mes të barabartëve”. Pjesëmarrës në këtë takim ishin titullarë të lartë te institucioneve shtetërorë si: Z.Kleves Bitro, Drejtor i kabinetit pranë MPÇSSHB; Z.Mihal Naço, Drejtor i SHSSH. Përfaqësues të strukturave të qeverisjes qëndrore dhe vendore, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare si Znj.Alenka Verbole, Përfaqësuese e OSBE në Shqipëri si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërise civile.Në takim ishin pjesëmarrës Dr.Briggite Tegl, eksperte austriake për shërbimet sociale dhe Znj. Magdalena Niklas, përfaqësuese e Caritas St.Pölten.

Personat me Aftesi te Kufizuara

Politikë bashkëkohore do të thotë integrim social.

Shqipërisë së viteve post komuniste ju desh të përballej me shumë vështirësi sociale, një prej të cilave është edhe mënyra e trajtimit dhe mbështetjes  së personave me aftësi të kufizuara. Për periudhën komuniste egzistojnë dy variante, i pari thotë se personat me aftësi të kufizuara në atë sistem gëzonin respekt të plotë, e i dyti se periudha komuniste nuk bëri asnjë përpjekje për t’i bërë ata pjesë aktive  të shoqërisë dhe pikërishtë për këtë ata po hasin sot më shumë vështirësi si ekonomike ashtu edhe sociale përsa i përket integimit në shoqëri. 

PASQYRIMI NË MEDIA “MBROJTJA DHE PËRKRAHJA SOCIALE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

Zeri i Popullit: http://www.zeri-popullit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:mbrojtje-dhe-perkrahje-sociale-per-personat-me-aftesi-te-kufizuara-&catid=35:sociale&Itemid=127

Koha Jonë: http://grid.al/read/news/158316475/7677507/kospiri-strategjia-e-re-per-shance-te-barabarta-te-njerezve-me-aftesi-te-kufizuar

GRID.AL: http://grid.al/read/news/158316475/7666370/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak

Agjensia Telegrafike Shqiptare: http://www.ata.gov.al/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak-129284.html

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here