UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

Sfidat në procesin e decentralizimit dhe reforma e shërbimeve të kujdesit social për personat me aftësi të kufizuar

Me datë 28-29 Janar në mjediset e Hotel “Liss” në Lezhë në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë Caritas Shqiptar zhvilloi aktivitetin mbi sfidat në procesin e decentralizimit dhe reforma e shërbimeve të kujdesit social për personat me aftësi të kufizuar.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Të jesh aktiv–Pa barriera” financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas Austria.

Vizitë studimore në Austri

1-4 dhjetor 2015

Gjatë periudhës 1-4 dhjetor 2015, në kuadër të projektit “Të jesh aktiv-Pa barriera”, financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas Austria, u realizua një vizitë studimore në Austri. Në këtë vizitë morën pjesë Zv.Ministrja e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Znj.Bardhylka Kospiri me disa përfaqësues nga kjo ministri, Kryetari i Bashkisë Lezhë, Z. Fran Frrokaj, Kryetari i Bashkisë Vau i Dejës, Z. Zef Hila, Drejtori i Caritas-it Shqiptar, Dr. Albert Nikolla me stafin e Caritas-it, përfaqësues nga Bashkia Laç, Kryetari i Shoqatës së të Verbërve për Lezhën, Z. Zef Lleshi, Nënkryetari i shoqatës së Tetra dhe Paraplegjikëve për Laçin, Z. Aleksandër Gjoka.

Panair me punimet e Fëmijëve me Aftësi Ndryshe

Në kuadër të aktiviteteve të Kohës së Ardhjes, Caritasi Dioqezan Sapa në Vau-Dejës nëpërmjet Qendrës së Këshillimit dhe Kujdesit Ditor, organizoi panairin me punime artistike dhe artizanale të realizuara nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar, të cilët janë pjesë përfituese e shërbimit ditor që ofron kjo qendër.

Në këtë hapje të panairit ishin të pranishëm protagonistët e këtij evenimenti, personat me aftësi të kufizuar, familjarë, pjesëmarrës të arsimit dhe shëndetësisë, kryetari i bashkisë Vau-Dejës dhe Shk. Tij Imzot Lucjan Avgustini etj.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here