UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

Aktivitet Kulturor në Laç

Me datë 25.04.2016 në kuadër të projektit “Të jesh aktiv – Pa barriera” në ambjentet e shkollës 9 –vjeçare “Gjin Pjetri” në Laç u zhvillua një aktivitet kulturor. Aktiviteti u zhvillua në klasën e 8b, ku mëson dhe Bianka Murati, e cila para dy vitesh ka luajtur në pjesën teatrale në komedinë “I pangopuri” të realizuar nga stafi i Caritas Shqiptar në bashkëpunim me persona me aftësi të kufizuar. 

Trajnimi i Konsulentëve / 5-7 prill 2016

Në kuadër të projektit “Të jesh aktiv – Pa barriera” nga data 5-7 prill 2016 u zhvillua në mjediset e Hotel Mondial trajnimi për konsulentët drejtuar nga ekspertja austriake Karin Holzmann. Gjatë këtyre tre ditëve u diskutuan shumë çështje në lidhje me aftësinë e kufizuar si: koncepti i aftësisë së kufizuar, koncepti i vetvendosjes, roli dhe detyrat e konsulentëve në këtë projekt, komunikimi, metoda e këshillimit të personave me aftësi të kufizuar kundrejt personave me aftësi të kufizuar dhe fuqizimi i personave me aftësi të kufizuar.   

FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR

 

 

 

Me datë 30 Mars në mjediset e Ipeshkvisë Sapë në bashkëpunim me Bashkinë Vau i Dejës Caritas Shqiptar zhvilloi aktivitetin mbi formimin profesional dhe punësimin për personat me aftësi të kufizuar.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Të jesh aktiv–Pa barriera” financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas Austria.

Vlerësimi i gjendjes në fushën e përshtatshmërisë së mjedisit dhe transportit, informim dhe pjesëmarrje

Gjatë muajit Shkurt 2016 në të tre zonat e zbatimit të projektit “Të jesh aktiv-Pa barriera” u mbajt workshopi “Vlerësimi i gjendjes në fushën e përshtatshmërisë së mjedisit dhe transportit, informim dhe pjesëmarrje”.

Në Laç ky workshop u mbajt pranë ambjenteve të Drejtorisë Arsimore Kurbin. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Bashkia Kurbin, World Vision Laç, Shkolla Nr.3 Laç, përfaqësues nga shoqata të ndryshme të aftësisë së kufizuar si dhe punonjësit e Caritas Shqiptar. Përfaqësuesit nga bashkia shprehën gatishmërinë për bashkëpunim për eliminimin e këtyre barrierave dhe ata u shprehën se bashkia Kurbin ka ftuar të gjitha grupet e interesit të marrin pjesë në hartimin e Planit Urbanistik dhe të japin mendimet e tyre.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here